32 miljarder kronor i anstånd

7 av 10 företag som sökt anstånd hos Skatteverket har färre än tio anställda. Hotell- och restaurangverksamheter dominerar.

Skatteverket följer den ekonomiska utvecklingen för företag i samband med coronaviruset. Av en rapport som nyligen publicerades på myndighetens webb framgår, föga överraskande, att hotell- och restaurangföretag, fritids- och nöjesarrangörer samt handel och taxiföretag hör till branscherna som drabbats hårt.

Men Skatteverkets rapport visar att coronaviruset slår ännu bredare och påverkar betydligt fler branscher, framför allt genom kraftigt minskad omsättning.

Till mitten av maj hade cirka 26 000 företag fått anstånd med 32 miljarder kronor i skatt. 73 procent av företagen har färre än tio anställda. Men ser man till kronor och ören så står de stora företagen, med mer än 250 anställda, för ungefär hälften av det totala anståndsbeloppet.

Hotell- och restaurangverksamhet samt taxitrafik utmärker sig sett till andel företag som sökt och beviljats anstånd, av samtliga som haft möjlighet att söka.

Läs rapporten: Skatteverkets rapporter

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat