Alla ska kunna se vilka som får korttidsstöd

Vilka företag och organisationer har fått korttidsstöd? Vilka har ansökt men nekats? Regeringen vill att allmänheten och journalister ska ha insyn i vilka som får stödet och hur regelverket tillämpas. Förändringen görs i två steg.

Sedan 1 augusti kan vem som helst gå till Tillväxtverkets webb för att se vilka företag och organisationer som ansökte om korttidsstöd 22 oktober 2020 eller senare. Från och med oktober i år blir alla beslut om korttidsstöd offentliga, även de som är grundade på ansökningar före 22 oktober 2020.

Den nya lagen gäller alltså i två steg. Tanken med denna ”tvåstegsraket” är att de som ansökte om stöd innan regeringen gick ut med sitt förslag om den nya lagen 21 oktober 2020 ska få en respit.

Konkurrenter, journalister och alla andra kan med de nya bestämmelserna ta reda på vilka företag som har ansökt om stöd, hur mycket de har fått och dessutom vilka företag som har nekats stöd.

För den som vill ta reda på om ett företag har fått ja eller nej till stöd finns tre vägar.

• Man kan hämta uppgifter på egen hand i Tillväxtverkets digitala tjänst Filtrera företagsuppgifter.

• Man kan också beställa information från Tillväxtverkets databas. Man anger ett organisationsnummer och så kommer informationen med e-post.

• Den tredje vägen är att man begär ut informationen från en handläggare på Tillväxtverket.

Björn Dickson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat


Fakta: Hotell och restaurang får mest

30 augusti hade 33 057 företag och organisationer ansökt om korttidsstöd sedan årsskiftet. Av dem hade 22 331 beviljats stöd. Tillsammans hade fått 4 590 miljoner kronor.

Under hela 2020 kom det in 90 583 ansökningar om korttidsstöd till Tillväxtverket. Av dem fick 74 908 ett positivt svar. Sammanlagt betalade Tillväxtverket ut 31 891 miljoner kronor i korttidsstöd under 2020.

Den enskilda bransch som har tagit emot mest stöd är hotell och restaurang, som har tagit emot omkring en fjärdedel av det sammanlagda stödet.

Källa: Tillväxtverket