Nya möjligheter till granskning stärker minoriteten

Sedan årsskiftet är det lättare för minoritetsägarna i ett bolag att få en särskild granskare eller minoritetsrevisor utsedd. Det innebär att minoriteten stärks i förhållande till majoriteten. Men det finns risk för missbruk. – Risken finns att minoriteten i ett bolag använder den nya möjligheten att mer direkt inleda en särskild granskning bara som ett…

Läs mer