Så hanterar du momsen efter brexit

Brexit

Framförhållning är bästa sättet att hantera brexit. Förändrade rutiner och ökad administration väntas. Skatterådgivaren Pia Hedberg delar med sig av sina bästa tips. Storbritannien har lämnat EU och en övergångsperiod löper till och med 31 december 2020. Övergångsperioden kan förlängas med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste dock fattas gemensamt av EU…

Läs mer

HFD: Uthyrning av vårdpersonal var momspliktig

HFD: uthyrning vårdpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fyra förhandsbesked från Skatterättsnämnden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av vårdpersonal. I samtliga fall fastställer domstolen förhandsbeskeden. De aktuella tjänsterna utgör, enligt domstolen, momspliktig uthyrning. I mitten av november förra året skrev Resultat om ett ställningstagande från Skatteverket som kom under hösten, och där myndigheten preciserade vilka aktörer…

Läs mer