Det här krävs för att gåvan ska vara skattefri

Tidigare i år beslutades att gåvor värda upp till 1 000 kronor kan ges skattefritt till de anställda under hela 2020. För att gåvan ska vara skattefri måste den ges till alla, eller en större grupp anställda.

Resultat har tidigare berättat om de tillfälliga regler som ger arbetsgivare möjlighet att ge skattefria gåvor, upp till ett värde om 1 000 kronor per anställd. Reglerna gäller under hela 2020 och syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona.

Gåvorna får inte vara i form av pengar utan betalningen ska ske till den som erbjuder varan eller tjänsten. Det är tillåtet att ge de anställda olika gåvor, men med samma värde och gåvorna kan ges vid flera tillfällen. Skattefriheten gäller dock bara den del av gåvorna som inte överstiger 1 000 kronor, inklusive moms. Är gåvan värd mer kommer den del som överstiger 1 000 kronor att beskattas.

Nu har Skatteverket förtydligat sin vägledning runt skattefria gåvor. Myndigheten betonar att för att gåvan ska vara skattefri måste den ges till alla, eller en större grupp anställda.

På Skatteverkets webb finns följande exempel;

”En arbetsgivare beslutar sig för att ge sina anställda ett presentkort på 500 kr inför den kommande sommarsemestern. Därefter beslutar sig arbetsgivaren även för att ge sin personal en produkt ur sitt eget sortiment som har ett värde av 500 kr inklusive mervärdesskatt. Skattefrihet gäller i och med att gåvornas belopp sammantaget inte överstiger 1 000 kr per anställd. Om det sammanlagda beloppet överstiger 1 000 kr beskattas endast den överskjutande delen.”

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat