Efter höstbudgeten – vad händer nu?

Höstbudgeten är presenterad och nu fortsätter samtalen om resten av 73-punktsprogrammet. Läs vad Resultats skattekrönikör Hans Peter Larsson tror om förenklade 3:12-regler, höjda kapitalskatter och den kommande mikroföretagsutredningen.

Med höstbudgeten är första etappen i samarbetet mellan regeringspartierna, L och C avklarad. Slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer var de stora dragplåstren. Men även en fortsatt färdriktning mot ökade skatter på miljö. Samtidigt har en ”fordran” på dem som vinner mest på värnskatten byggts upp genom debatten om ökande klyftor.

Lyssnar man på finansminister Magdalena Andersson och statssekreterare Leif Jakobsson börjar nu direkt samtal med L och C om hur resten av regeringens 73-punktsprogram ska genomföras.

Förenklade 3:12-regler är utlovade. Här ser jag olika alternativ. En ny utredning som tar något år, man dammar av de förslag som stoppades 2017 och kommer överens om att nu genomföra några av dem eller att endast kapitalskatten på gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent. Fördelen med en utredning är att en känslig fråga kan skjutas framåt. Oavsett bör ägare gardera sig.

Höjda kapitalskatter i form av nya skatter på arv, gåva och förmögenhet? Jag tror att tidigare erfarenheter avskräcker samtidigt som intäkterna blir begränsade. Dessa skatter övervägs inte idag. Men ”kapitalskattefrågan finns aktuell” säger man. 

En ny stor skattereform? I så fall genom delreformer, område för område. En ny stor reform tar för lång tid att genomföra. Det var också budskapet på FARs skatteseminarium i Almedalen. Skatteväxling mellan arbete och miljö står näst på tur och därefter fastigheter.

En mikroföretagsutredning. Direktiv finns klara! I den kommer att ligga både redovisning och skatt. En modell man kommer att titta på är den franska schablonbeskattningen med en flat rate på 25 procent upp till 400 000 kronor i omsättning. Inte helt okomplicerat att införa i Sverige. Men giggande och företagande bland nyanlända ska främjas.

Mest aktuellt i pipen just nu? 3:12! För vilken gång i ordningen?

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig FAR och Auktoriserad skatterådgivare FAR