Förändring av underskottsreglerna föreslås

Regeringen föreslår att reglerna om underskott utökas med en så kallad antimissbruksregel. ”Det kommer att hämma företagsinvesteringar”, varnar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Nuvarande regler om underskott har funnits i drygt 25 år och går ut på att om företaget har underskott så kan det göra avdrag mot kommande års bolagsskatt.

I Sverige finns i dag regler som att man efter en överlåtelse av bolaget som huvudregel inte får dra av underskott som överstiger två gånger köpeskillingen. Om man överlåter bolaget inom en koncern, så spärras underskottet i fem år i vissa situationer och enligt uttryckligen angivna regler.

Regeringen föreslår nu att reglerna ska utökas med en subjektiv regel, en så kallad antimissbruksregel.

Den går ut på följande: Om det övervägande skälet till att överlåta bolaget med underskottet är att köparen ska kunna utnyttja underskottet, så får den inte göra det.

Att införa en subjektiv regel vore ett misstag, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

– Vi vill förhindra en ökad komplexitet för företagare och rådgivare. De måste kunna överblicka och se konsekvenserna av reglerna. En antimissbruksregel är alldeles för svår att hantera. Då hämmas även i regel investeringar, säger han och tillägger:

– En sådan regel gör dessutom tillvaron mer osäker i de fall företaget har misslyckats med sina satsningar. Om man har mindre lyckade investeringar i bagaget och ska säkra företaget till någon som vill ta över och driva det i en ny inriktning, och den personen har kapital att stoppa in, så kan det i sin tur hämma köparen att satsa.

Ytterligare en konsekvens om förslaget går igenom är att priset på bolaget som ska överlåtas kan påverkas negativt. Köparen kommer att vilja köpa verksamheten för mindre än vad den kanske är värt.

För framför allt high tech-företag och start ups är långt ifrån många satsningar lyckade, påminner Hans Peter Larsson:

– Det är inte bra för Sverige som tillväxtnation med ökad osäkerhet kring investeringar.

– Sannolikt genomförs förslaget trots det, och då retroaktivt från 11 juni 2021. I så fall blir behovet av en översyn än mer angelägen, säger Hans Peter Larsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat