Förmån av fri parkering och gåva till anställda föreslås bli skattefritt

För att underlätta under coronakrisen vill regeringen att parkering i anslutning till arbetet ska vara skattefritt fram till årsskiftet. Samtidigt utökas möjligheten att ge skattefria gåvor till anställda.

På grund av smittskyddsskäl föreslår regeringen i en lagrådsremiss skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Att kunna ta sig till jobbet på annat sätt än med kollektiva färdmedel, tillsammans med behovet av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen utan att det blir föremål för förmånsbeskattning, anses nödvändigt.

Eftersom det är ett tillfälligt undantag i en exceptionell situation föreslår regeringen att förbehållet är generellt och ska gälla för alla yrkeskategorier. Men förmånen gäller inte den som arbetar hemifrån och har bilen parkerad vid bostaden. Lagen ska gälla från 31 mars 2020 och i övrigt på förmån som lämnas efter ikraftträdandet.

Regeringen föreslår även skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd, som arbetsgivaren lämnar under perioden 1 juni–31 december 2020. Det ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag, som julgåvor. Gåvan ska ges till en större grupp – eller alla – anställda.

Förslaget bedöms kunna bidra till mer konsumtion och som en förlängning ytterligare lindra de ekonomiska konsekvenser som många företag drabbats av på grund av coronapandemin. Det kan också vara ett sätt för en arbetsgivare att ge uppmuntran till sina anställda under rådande situation. Skattefriheten bör däremot inte omfatta gåvor som lämnas i pengar.

Lagändringarna föreslås gälla till 31 december 2020.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat