Fusk med omställningsstöd kan ge fängelse

Att försöka fuska sig till omställningsstöd kan stå en dyrt. Straffet för grovt omställningsstödsbrott är upp till sex års fängelse.

I måndags öppnade möjligheten att söka omställningsstöd. Stödet är tänkt för företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april i år på grund av corona.

Stödet söks genom en e-tjänst på Skatteverkets webb och myndigheten har också tagit fram en beräkningstjänst som ska fungera som hjälp. Den som söker stöd på mer än 100 000 kronor behöver dessutom ett intyg från en revisor.

– Ambitionen är att pengarna ska betalas ut inom en vecka förutsatt att ansökan är komplett och att det inte finns risk för att det blir en felaktig utbetalning, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket i en kommentar.

Bedömningen som gjorts är att omkring 180 000 företag uppfyller kraven för att få ansöka och de beräknas få dela på 39 miljarder kronor. Pengarna sätts in på företagets skattekonto. Men att försöka fuska sig till stöd kan bli kostsamt för företagaren. Skatteverket meddelar att grovt omställningsstödsbrott kan ge upp till sex års fängelse. Något stöd kommer inte heller att delas ut till företag som är på obestånd.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat