HFD: Uthyrning av vårdpersonal var momspliktig

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fyra förhandsbesked från Skatterättsnämnden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av vårdpersonal. I samtliga fall fastställer domstolen förhandsbeskeden. De aktuella tjänsterna utgör, enligt domstolen, momspliktig uthyrning.

I mitten av november förra året skrev Resultat om ett ställningstagande från Skatteverket som kom under hösten, och där myndigheten preciserade vilka aktörer som omfattas av momsundantaget för sjukvård.

– Ställningstagandet som Skatteverket kom med tillför inte något nytt på det här området utan klargör vilka aktörer som kan tillhandahålla momsfri sjukvård. Det handlar alltså inte om vilka tjänster som ska ses som sjukvårdande behandling eller om gränsdragningen mot personaluthyrning, kommenterade Joachim Agrell, som arbetar på Deloitte och är Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen prövat fyra förhandsbesked från Skatterättsnämnden som rör frågan om en underleverantörs tillhandahållande av vårdpersonal. Enligt Skatterättsnämndens bedömning var alla fem fallen att se som momspliktig personaluthyrning.

När Högsta förvaltningsdomstolen nu tittat på frågorna har även den kommit till samma slutsats. Bolagens tillhandahållande av tjänster är i dessa fall inte en momsfri sjukvårdstjänst eller en tjänst nära knuten till en sådan. Att personalen som är inhyrd själva bestämmer på vilket sätt vården ska utföras och att underleverantören agerar under medicinrättslig lagstiftning spelar enligt domstolen ingen roll. Högsta förvaltningsdomstolen menar att när personal ingår i köparens organisation och köparen har det övergripande ansvaret för de arbetsuppgifter som ska utföras så handlar det om momspliktig personaluthyrning.

– Domstolens slutsatser innebär att fler aktörer än rena bemanningsföretag anses tillhandahålla momspliktig personaluthyrning när de på olika sätt bistår andra vårdgivare. Många gånger innebär en momsdebitering en ytterligare kostnad i vårdkedjan, det gäller framför allt inom den privata sektorn. Även om domstolens avgörande är klargörande kommer gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig personaluthyrning, dessvärre, sannolikt medföra fortsatta tolkningssvårigheter, säger Joachim Agrell.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3478-19

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3447-19

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 4431-19

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3477-19