Nya åtgärder för att rädda svenska företag

Företag kan få möjlighet att skjuta upp skatt, momsinbetalningar och inbetalning av arbetsgivaravgifter. De nya reglerna föreslås träda i kraft 7 april.

Regeringen tar krafttag för att försöka dämpa de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Vid en presskonferens på måndagsmorgonen presenterades ett krispaket för svenska jobb och företag.

I den lagrådsremiss som ska snabbehandlas av lagrådet föreslås en möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter i vissa fall. Förslaget innebär att anstånd kan beviljas efter ansökan med inbetalningen av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels moms, avseende högst tre månader vardera under tidsperioden januari – september 2020. Anståndet kan som längst gälla i ett år.

Eftersom anstånden kan ges retroaktivt innebär det att företag som redan betalat in skatt kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Med anledning av situationen har Skatteverket på sin webb publicerat en text om vad som gäller kring anstånd med skatten i väntan på lagändringar. Regeringen har också meddelat att Skatteverket kommer att få ökade anslag om 24 miljoner kronor för att kunna hantera anståndsansökningarna.

Anstånden ska dock bara omfatta företag som sköter sin ekonomi, inte är oseriösa och inte har stora skatteskulder.

Följande åtgärder presenterades också:

Korttidspermittering införs. Staten står för en större kostnad och arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventioneringsgraden ökas kraftigt. Arbetstagaren får ut 90 procent av lönen. Formellt föreslås förslaget trädas i kraft 7 april, men det ska tillämpas från och med i dag, 16 mars.

Staten tar kostnaden för sjuklönen. Under två månader (april och maj) tar staten tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Även egenföretagare ska ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Charlotta Marténg

RÖR DETTA DIG? DISKUTERA FRÅGAN MED DIN REVISOR/RÅDGIVARE!

Läs mer: Regeringen om krispaketet

Läs mer: Skatteverket om anstånd

Läs mer: Lagrådsremissen Åtgärder med anledning av coronaviruset