Regeringen öppnar för fler åtgärder riktade mot små företag

Småföretagare har ett fortsatt svårt läge i coronaepidemins spår. Nu öppnar regeringen för ännu fler åtgärder riktade mot gruppen.

Fredagen den 20/3-20 presenterade regeringen via finansminister Magdalena Andersson ännu ett krispaket för svenska företag. Omkring 125 miljoner i lån och lånegarantier uppdelat i tre etapper; Almis lånefond ökas med tre miljarder, Statliga Svenska Exportkredits låneram går från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen och Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.

Sedan tidigare finns ytterligare krispaket på cirka 300 miljarder kronor, som består av mestadels lån som ska betalas tillbaka senare. Sjuklöneveckan är dessutom borttagen och det har införts ett system med korttidspermitteringar.

Möjligheten till korttidspermittering inkluderar inte ägare till enskilda firmor och/eller eventuella anställda familjemedlemmar. Det betyder att en stor del av Sveriges företagare – och en stor del av redovisningsbranschens kunder – fortfarande står utanför den här delen i regeringens åtgärdspaket.

Men snart väntas fler åtgärder som ska komma småföretagare till gagn, berättar nu finansminister Magdalena Andersson.

– Regeringen har på mycket kort tid presenterat ett stort antal mycket omfattande krisåtgärder för rädda livskraftiga svenska företag och jobb. Vi har ställt mycket stora belopp av skattebetalarnas pengar till förfogande för att dämpa, lindra och hjälpa att överbrygga den akuta krisen. Alla företag kommer inte att kunna dra nytta av alla förslag, men syftet i det inledande skedet har varit att ha flera förslag som är så generella som möjligt, skriver Mirjam Kontio, pressekreterare hos Magdalena Andersson i ett mejl till Resultat.

Kommer det att komma ytterligare förslag på stödåtgärder som riktar sig till denna grupp av företag? Exempelvis små AB, med inga eller få (familjemedlemmar) anställda?

– Läget förändras just nu mycket snabbt och regeringen följer utvecklingen noga samtidigt som vi går igenom ett mycket stort antal förslag för att snabbt kunna vidta fler åtgärder vid rätt tillfälle. Regeringen har redan vidtagit mycket kraftfulla åtgärder, bland annat korttidspermittering, slopat sjuklöneansvar och likviditetsförstärkning genom skattekontot och fler åtgärder kommer, enligt mejlet från Magdalena Anderssons pressekreterare.