Så här gör du för att få omställningsstödet

Från och med idag måndag går det att söka det nya omställningsstödet. Stödet söks via Skatteverkets webb och ska betalas ut inom en vecka.

Resultat har tidigare berättat om det omställningsstöd som ska införas för företag som har tappat stor del av sin omsättning under mars och april 2020 på grund av coronaviruset. På onsdagseftermiddagen sa riksdagen ja till det förslag som lagts fram.

Stödet kommer att hanteras av Skatteverket och går att söka från och med 22 juni klockan 12.00 via ”mina sidor” på Skatteverket.se. På myndighetens webb finns mer information om vilka företag som själva stödet och vilka företag som kan få omställningsstöd.

Stöd för vilka företag?

För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Vem ska underteckna ansökan?

Den som är behörig företrädare för företaget kan ansöka om stödet och det är viktigt att komma ihåg att den som söker stöd ska försäkra på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta. Det går också att utse ett omställningsstödsombud. Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Hur stort stöd kan jag få?

Det beror på hur mycket nettoomsättningen minskat. Lägsta stödet är 5 000 kronor och det högsta är 150 miljoner kronor. Tanken är att stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader så som exempelvis hyra, leasing och räntor. På skatteverket.se finns en beräkningshjälp för den som vill få en första uppskattning om företaget är berättigat till stöd.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja och nej. Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka då det är ett stöd, skriver Skatteverket på webben. Till skillnad från ett lån eller ett uppskov. Men om en granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet kan hela eller delar av beloppet krävas tillbaka.

När får jag pengarna?

Ambitionen från Skatteverket är att pengarna ska betalas ut cirka en vecka efter att ansökan kommit in. Det förutsätter dock att ansökan är komplett och korrekt. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Läs mer: Skatteverket om omställningsstödet