Så ställer du upp faktureringen med hyresrabatt

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om faktureringsskyldighet. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur faktureringen till hyresgästen kan ställas upp, så att det blir rätt med hyresrabatten.

EU gav klartecken till regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen. Dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Stödet har gett upphov till frågor kring moms och redovisning. 17 april publicerade Skatteverket ett förtydligande av en vägledning där myndigheten skriver att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

22 april publicerade Skatteverket ytterligare ett förtydligande av en vägledning kopplat till coronavirusets utbrott och hyresrabatten. Denna gång om faktureringsskyldigheten. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur underlaget för fakturering till hyresgästen kan ställas upp.

Skatteverket skriver att det är hyresgästen som ska betala momsen på stödet från staten vid bidrag som är direkt kopplat till priset, exklusive mervärdesskatt. Om fastighetsägaren ansöker och får statligt stöd i efterhand ska fastighetsägaren fakturera sin hyresgäst moms med 25 procent på stödet. Enligt Skatteverkets exempel kan fastighetsägaren också välja att fakturera det framtida stödet redan i sin ursprungliga faktura till hyresgästen.

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning