Sänkt kapitalkrav för aktiebolag för större flexibilitet

Regeringen går vidare med förslaget att sänka kravet på aktiekapital i aktiebolag, från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Lagrådet har nu fått en lagrådsremiss från regeringen, enligt vilken det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget går ut på göra aktiebolagsformen tillgänglig…

Läs mer