Tillväxtverket klargör vad som gäller vid värdeöverföringar

I mitten av februari väntas nya regler runt korttidsstödet börja gälla. Beskedet har fått Tillväxtverket att gå ut med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills att den nya lagen träder i kraft.

Resultat har i tidigare artiklar berättat om att korttidsstödet förlängs till halvårsskiftet 2021 och att utdelning ska kunna ges två månader innan och sex månader efter stödperioden. När regeringen skickade ut sin promemoria i fredags blev det kommande regelverket tydligare.

Under måndagen gick Tillväxtverket ut med ett pressmeddelande mot bakgrund av det nya lagförslaget. Myndigheten säger att anledningen till att besked om vad som gäller har dröjt beror på att den har velat invänta lagförslaget från regeringen för att kunna harmonisera regelverken.

− Det är väldigt glädjande med ett klargörande gällande vinstutdelning. Både enligt nuvarande regler och det förslag som nu ligger på remiss. Nu finns tydlighet att börja planera och riktlinjer att förhålla sig till i sin rådgivning till alla företag som har undrar, säger Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR och den som lett FAR:s arbete kring omställningsstödet.

Beskedet som nu lämnas om värdeöverföringar utgår från nuvarande lagstiftning och gäller fram till 15 februari 2021.

”Fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar Tillväxtverket vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.” skriver Tillväxtverket i pressmeddelandet.”

Även frågan om koncernbidrag tas upp:

”Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.” skriver myndigheten.

Tillväxtverket konstaterar också att den kommer att göra bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeföring inte kommer att utgöra ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas.

Stödet som kommer att finnas från 15 februari 2021 ska gå att söka retroaktivt från 1 december 2020. Tillväxtverket betonar dock att stödet rent fysiskt inte kommer att gå att söka förrän myndigheten öppnar sin ansökan, och det görs i februari nästa år.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat