VD:n behörig att underteckna deklarationen

Vem är behörig företrädare för ett bolag att skriva under en inkomstdeklaration? Ett ställningstagande från Skatteverket klargör frågan.

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som handlar om vilken behörighet ett aktiebolags VD har att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud. Myndigheten konstaterar att VD:n är behörig företrädare i bolaget i ovan nämnda frågor.

Ett bolags deklaration ska skrivas under av en behörig ställföreträdare, och en elektronisk deklaration kan även skrivas under av ett deklarationsombud. Deklarationsombudet måste utses av den deklarationsskyldige och vara godkänd av Skatteverket som ombud. Det är företaget som ansöker om godkännande hos Skatteverket.

Enligt gällande lag har styrelsen i ett aktiebolag alltid rätt att företräda bolaget, och VD:n har rätt att företräda bolaget när det kommer till löpande förvaltningsåtgärder. Det går också att låta bolaget företrädas av särskilt utsedda firmatecknare, som då får samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen.

Då frågan om VD:n behörighet uppkommit gör Skatteverket bedömningen att det ingår i den löpande förvaltningen att skriva under en skattedeklaration.

”En inkomstdeklaration lämnas årligen och ska återspegla bolagets verksamhet. Det är vidare svårt att se något tungt vägande skäl att göra åtskillnad mellan VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration och en skattedeklaration. VD ska därför anses behörig att skriva under en inkomstdeklaration.” skriver Skatteverket i ställningstagandet, och konstaterar samtidigt att VD:n även anses ha behörighet att utse ett deklarationsombud.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande dnr: 8-160916

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat