Fria måltider för vårdpersonal kan bli verklighet

Riksdagen har uppmanat regeringen att ta fram ett förslag som innebär att fria måltider samt transporter till och från arbetet för vårdpersonal inte ska förmånsbeskattas under en tillfällig period.

Denna vecka har riksdagen sagt ja till ännu en extra ändringsbudget, den sjätte i ordningen, för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset. I budgeten som behandlades av riksdagen ingick åtgärder som tidningen Resultat tidigare berättat om, bland annat förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj-31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med tolv procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.

Riksdagen beslutade också om att förmånsbeskattningen för fri parkering vid arbetsplatsen samt för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd tillfälligt tas bort, och att avgiften för uppskjutna skatteinbetalningar (så kallade anstånd) sänks till 0,2 procent av beviljat belopp. De första sex månaderna blir helt avgiftsfria.

Riksdagen har också sagt ja till att ge Skatteverket ytterligare befogenheter att förebygga brott, genom ökade möjligheter att utbyta information mellan olika enheter på myndigheten.

Samtidigt har riksdagen uppmanat regeringen att ta fram ett förslag om tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fria måltider samt transporter till och från arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet.

Läs mer: Extra ändringsbudget

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat