Alla ska kunna se vilka som får korttidsstöd

Vilka företag och organisationer har fått korttidsstöd? Vilka har ansökt men nekats? Regeringen vill att allmänheten och journalister ska ha insyn i vilka som får stödet och hur regelverket tillämpas. Förändringen görs i två steg. Sedan 1 augusti kan vem som helst gå till Tillväxtverkets webb för att se vilka företag och organisationer som ansökte…

Läs mer

Stödåtgärder – det här gäller

Flera stödåtgärder för företagare har införts under coronapandemin. Men några av dem väcker frågor, bland annat vad som gäller kring koncernbidrag och utdelning kopplat till de olika stödåtgärderna. Birgitta Åhlander är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och arbetar på branschorganisationen FAR. Hon har tagit fram denna översiktsbild för att tydliggöra läget.

Läs mer

Fler åtgärder för att stötta företag i kris

Den andra vågen i coronapandemin är här. Och regeringen presenterar fler åtgärder för att stötta företag som drabbas i krisen.

Läs mer

Tillväxtverket klargör vad som gäller vid värdeöverföringar

I mitten av februari väntas nya regler runt korttidsstödet börja gälla. Beskedet har fått Tillväxtverket att gå ut med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills att den nya lagen träder i kraft. Resultat har i tidigare artiklar berättat om att korttidsstödet förlängs till halvårsskiftet 2021 och att utdelning ska kunna ges…

Läs mer

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperiod

Trycket på Tillväxtverket är stort. För att kunna hantera alla ansökningar om stöd för korttidsarbete och hantera dem rättssäkert, skjuter myndigheten upp öppningen av andra avstämningen till senare i september.

Läs mer

Fusk med omställningsstöd kan ge fängelse

Att försöka fuska sig till omställningsstöd kan stå en dyrt. Straffet för grovt omställningsstödsbrott är upp till sex års fängelse.

Läs mer

Revisorsintyg krävs för omställningsstöd

För att få omställningsstöd krävs ett intyg från en revisor. Om stödet är lägre än 100 000 kronor krävs yttrandet endast om Skatteverket begär in det.

Läs mer

Så här gör du för att få omställningsstödet

Från och med idag måndag går det att söka det nya omställningsstödet. Stödet söks via Skatteverkets webb och ska betalas ut inom en vecka.

Läs mer

Här är förslagen om omställningsstöd

Regeringens förslag på omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen skickas nu till Lagrådet för granskning. Resultat har hela listan.

Läs mer

Extra kontroller i jakt på permitteringsfusk

Från 1 juni får Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stöd för korttidsarbete. Ett fördjupat samarbete har nu inletts med polisen.

Läs mer