Jämkning alternativ till anstånd

Det finns alternativ till att begära anstånd med skatten. Ett är att begära jämkning av preliminärskatten.

Skatteverket påminner företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. När man vet om den slutliga skatten kommer att bli lägre eller högre än den preliminära bör en preliminär inkomstdeklaration lämnas in så att den debiterade preliminärskatten kan justeras.

– Ett fördelaktigt sätt att minska sina skattebetalningar är att begära jämkning av preliminär skatt. Detta förfarande har flera fördelar jämfört med anstånd med debiterad skatt. Ränta utgår inte och dessutom har Skatteverket sagt att man inte vill ha motivering till ansökan, vilket gör att det går snabbt att fylla i blanketten, säger Markus Thaler, ordförande för FAR:s specialistgrupp för skatt.

Begäran om jämkning görs enklast via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Den debiterade preliminärskatten ska motsvara den beräknade slutliga skatten så nära som möjligt.

Hanteringen av de preliminära inkomstdeklarationerna är automatiserad men när uppgifter inte stämmer, när uppgifter lämnas dubbelt eller när företagaren skriver övriga upplysningar sker hanteringen manuellt. Handläggningstiden förlängs om en övrig upplysning som exempelvis ”på grund av Coronakrisen” lämnas.

– En övrig upplysning fördröjer handläggningstiden, undvik att lämna det om det går, säger Camilla Adebahr, sektionschef på Skatteverket.

Förutom att lämna preliminär inkomstdeklaration för innevarande år kan det vara aktuellt att lämna in en preliminär inkomstdeklaration för förra året. Den företagare som ser att den har betalat in för mycket preliminärskatt för 2019 redan nu, innan deklarationen är gjord och slutskattebesked utskickat, kan lämna en preliminär inkomstdeklaration. Då kan Skatteverket fatta ett beslut så att det som har betalats in för mycket återbetalas till skattekontot.

– Pengarna återförs förutsatt att det finns ett utbetalningsbart överskott på skattekontot och att det inte finns några hinder för utbetalning som exempelvis skulder, säger Camilla Adebahr.

En preliminär inkomstdeklaration kan lämnas in hur många gånger som helst och det går att lämna in en preliminär inkomstdeklaration fram till sex månader efter beskattningsårets slut uppger Skatteverket.